• Plan pracy SRU

   • ORGANIZACJA SAMORZĄDU
    • ►  Przeprowadzenie wyborów do S.R.U.
    • ►  Opracowanie planu pracy 
    • ►  Współdziałanie z dyrekcją szkoły i nauczycielam
   • WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH
    • ► Dzień Edukacji Narodowej
    • ► Pasowanie na ucznia
    • ► Święto Niepodległości
    • ► Mikołajki
    • ► Wigilia
    • ► Święto Konstytucji
   • AKCJE ORGANIZOWANE NA TERENIE SZKOŁY
    • ► Kolorowy dzień
    • ► Zakładka dla pierwszaka
    • ► Szkolny dzień życzliwości
    • ► Kiermasz bożonarodzeniowy
    • ► Poczta walentynkowa
    • ► Zbiórka makulatury
    • ► Tygodnie edukacyjne
   • WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PORZĄDEK W SZKOLE I POZA JEJ TERENEM
    • ► Rozwiązywanie konfliktów między uczniami
    • ► Eliminowanie wulgaryzmów
    • ► Dbanie o czystość
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6,
    31-216 Kraków,
    Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30
    Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie