Szkoła bez dzwonków

   • Szkoła bez dzwonków

   • Liczne badania udowodnionily, że głośne dzwonki powodują chaos w szkole, podnosząc tym samym poziom stresu w uczniach.

    Czas edukacji zdalnej - bez dzwonków - stał się okazją do likwidacji dzwonków również w edukacji stacjonarnej.

    Zalety:

    ► Obniżanie poziomu hałasu w szkole

    ► Wzmacnianie partnerskich relacji między uczniami a nauczycielami

    ► Kształtowanie cech charakteru takich jak odpowiedzialność, punktualność

    ► Minimalizowanie poziomu stresu w uczniach

    ► Motywowanie uczniów do większej samodzielności - trening gospodarowania czasem

    JAK KONTROLUJEMY CZAS?

    W widocznych miejscach na terenie szkoły rozmieszczone są zegary:

    ► na korytarzach

    ► w salach lekcyjnych

    ► w stołówce szkolnej

    ► w szatni

    • POCZĄTEK LEKCJI?
    • Nauczyciele otwierają sale i zapraszają uczniów na lekcje.

    • KONIEC LEKCJI?
    • Nauczyciel kończy lekcję i zaprasza na przerwę.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie