• Szkolne Koło Wolontariatu

  • Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: uczniów, nauczycieli oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku wobec drugiego człowieka.

   Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodych ludzi we wrześniu 2020r. zostało założone Szkolne Koło Wolontariatu przez panią Annę Iskrę i Karolinę Zimowską Kozik.

   Wolontariat w naszej placówce zrzesza uczniów klas 6-8, a w chwili obecnej liczba wolontariuszy wynosi ponad 100.

   Wartym podkreślenie jest fakt, że w działania Koła zaangażowane są nie tylko osoby zdolne, odnoszące sukcesy edukacyjne, ale również uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czy sprawiające problemy wychowawcze, które świetnie sprawdzają się w roli wolontariuszy. Potrafią zaangażować się w prowadzone działania: gromadzą i sklejają kartonowe pudła, segregują zebrane dary i przygotowują je do transportu. Ta praca daje poczucie sprawstwa, które docenione pochwałą i aprobatą, zachęca do podejmowania dalszych wysiłków oraz zmniejsza ryzyko zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

   To pasjonujące wyzwanie, trochę jak pielęgnowanie roślinki – czasem z niepozornej cebulki wyrasta cudowny kwiat dający radość.

   Od 2020 roku nasi wolontariusze brali udział w wielu akcjach charytatywnych m.in.:

   • „W cudownym świecie z Wami- Niebieskimi Motylami”
   • „Stare klucze dla budzika”
   • „Krok za krokiem dla Ziemi”
   • „Życzliwe pocztówki”
   • „Gwiazdka dla zwierzaka”
   • „Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa czyli Dzień Kolorowej Skarpetki”
   • „Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy”
   • „Listy dla Ziemi”
   • „Podaj mydło”
   • „Kartki Bożonarodzeniowe dla tych co na froncie”
   • „Zakładki do książek dla seniorów z DPS”
   • Pomoc koleżeńska na świetlicy
   • Pomoc w czasie organizacji imprez szkolnych: m.in. Dnia Otwartego, Pikniku Rodzinnego

    

   Akcje zaplanowane na rok szkolny 2023/2024

   • Pamiętajmy o grobach
   • Zbiórka dla Hospicjum w Osieczanach
   • "Opatrunek na ratunek"(styczen/luty 2024)
   • Akcja "Żonkile" Muzeum Pollin(kwiecień 2024)
   • Ogólnopolska akcja "Zaczytani" (kwiecień 2024)
   • Pomoc przy organizacji Pikniku i Dnia Otwartego Szkoły.
   • Szkoła Wrażliwych Serc (marzec 2024)
   • Pomoc koleżeńska na świetlicy (cały rok szkolny)

    

   Hospicjum św. Łazarza –  Pola Nadziei

   Pola Nadziei to organizowana od wielu lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki  dla osób terminalnie chorych, którą od 26 lat prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Chorych  "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie.

   Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w tej akcji w ramach działań Szkolnej Rady Uczniowskiej. W latach poprzednich każdy zainteresowany uczeń mógł zakupić cebulki żonkili i własnoręcznie je posadzić na terenie otaczającym szkołę. Kwiaty cieszą nasze oczy wiosną, upiększając trawnik przed wejściem do szkoły. W obecnym roku szkolnym będziemy zbierać datki na rzecz hospicjum, a żonkile - papierowe - ozdobiły tablice na poszczególnych piętrach naszej szkoły. 
   Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.

   Więcej informacji o akcji: http://www.polanadziei.pl/

    

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6,
    31-216 Kraków,
    Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30
    Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron

    W okresie wakacyjnym sekretariat czynny 9.00 - 13.00
  • Logowanie