• Biblioteka

    • Godziny wypożyczeń na rok 2023 / 2024

      

     Poniedziałek 8.00 - 13.00
     Wtorek    8.00 - 13.00
     Środa    8.00 - 12.30
     Czwartek   8.00 - 12.30
     Piątek  8.00 - 13.00


            
              
         
               

  • Ranking czytelnictwa 

   w roku szk. 2023/2024 

   (podsumowanie)

    

   Wykres prezentuje liczbę  przeczytanych książek w każdej klasie społeczności uczniowskiej SPzOI107 .

   Ilość książek jest sumowana od początku roku szkolnego. Klasy pierwsze wypożyczenia książek rozpoczęły w semestrze II.

    

  • HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

   w roku szkolnym 2023/2024

   (aktualizacja dn. 04.06.24r.)

   1.Podręczniki będą zwracane w bibliotece szkolnej.

   2. Podręczniki mają być przygotowane do zwrotu: bez oprawek, bez zakładek i kartek w książce, usunięte notatki ucznia.

   Zostawić oprawki, które są przyklejone do okładek !!! Siłowe odklejanie niszczy książkę, a kartki się sklejają.

   3. W wyznaczonym czasie według harmonogramu bibliotekarz przychodzi do klasy.

   4. Uczniowie układają podręczniki według kolejności podanej przez bibliotekarza.

   5. Uczniowie przynoszą zestawy podręczników do biblioteki i przekazują bibliotekarzowi.

   6. Bibliotekarz po odebraniu zestawów od klasy sprawdza każdy zestaw:

   * kompletność,

   * jakość podręcznika i zgodność numeru inwentarzowego.

   7. Informacje o zwrotach będą udostępnione nauczycielom i wychowawcom w formie online:

       * Imię i nazwisko ucznia,

       * nr zestawu i termin zwrotu,

     * uwagi o brakujących lub uszkodzonych podręcznikach do odkupienia przez ucznia.

    • ANKIETA CZYTELNICZA

    • Zachęcem uczniów i nauczycieli SP107 do wypełnienia ankiety czytelniczej zamieszczonej pod linkiem :

     https://forms.gle/5Tf7tZESzJi1Mpz6A

     Celem ankiety jest zebranie informacji czytelniczych, by móc  wyposażyć bibliotekę w nowe zasoby książek chętnie wypożyczanych, dostosowane do potrzeb społeczności SP107zOI . Książki zostaną zakupione z dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 2024 rok- Priorytet 3.

     Bibliotekarz

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6,
    31-216 Kraków,
    Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30
    Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron

    W okresie wakacyjnym sekretariat czynny 9.00 - 13.00
  • Logowanie