• Akcja "Lato w szkole "

   • W dniach 24.06 - 12.07.2024 r., dla uczniów naszej szkoły planowane jest zorganizowanie zajęć w ramach akcji “Lato w szkole”. Zajęcia będą rozpoczynały się o godz. 7.30 i trwały do godz. 14.30. W czasie pobytu przewidywane są zajęcia na terenie szkoły oraz wyjścia.  

    Uczestnicy są kwalifikowani na wypoczynek na jeden tydzień (pięć dni, od poniedziałku do piątku) na podstawie Karty kwalifikacyjnej zgodnie z kryterium wiekowym; w pierwszej kolejności uczniowie, którzy ukończyli klasę pierwszą, w dalszej drugą, trzecią i w miarę wolnych miejsc uczniowie klas starszych zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  

    Uczestnik może zostać zakwalifikowany na termin rezerwowy wskazany w Karcie kwalifikacyjnej w przypadku wolnych miejsc. Jeżeli będą wolne miejsca ten sam uczeń może być uczestnikiem trzech kolejnych turnusów. 

    Uczestnicy są kwalifikowani do grup zgodnie z kryterium wiekowym; od najmłodszych do najstarszych rozpoczynając od grupy I. 

    Wypełnioną kartę należy złożyć w szkolnym sekretariacie do 16 maja do godziny 14.30. Karta kwalifikacyjna jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka oraz jednoczesną akceptację regulaminu, z którym prosimy się zapoznać. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia zostanie przesłana do Państwa poprzez dziennik Librus 17.05.2024 r. po godzinie 15.00. 

    Koszt biletów wstępu i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć za jeden tydzień wynosi 260 zł. Wpłaty 20.05 - 21.05.2024 w szkolnym sekretariacie. 

    Podczas trwania akcji będzie można wykupić obiady dla dziecka – w tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z ajentem stołówki, wpłaty za obiad 20.05 - 21.05.2024 u ajenta.

    Karta kwalifikacyjna oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są również w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

 • Formularze

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie